duminică, 31 iulie 2016

Convorbirea sufletului cu Dumnezeu


Andrei Drozdov, Rugăciune

Neîncetat rugați-vă!
(I Tesaloniceni 5: 17)

Să-i cerem Domnului, din toată inima, să-l atragă pe fiecare din noi tot mai mult la Sine, încât să nu purcedem niciodată la rugăciune cu răceală și împrăștiere sau cu conștiință necurată, cu o inimă care n-a ajuns să se împace cu toată lumea, ci rugăciunea noastră să fie, de fiecare dată, o convorbire vie, adevărată, a sufletului nostru cu Dumnezeu. Atunci, ea nu va rămâne stearpă.

Primind toate din mâinile lui Dumnezeu, singuri vom vrea să ne îndeplinim cu osârdie toate îndatoririle, nu pentru lauda omenească, ci pentru Domnul; și vom sluji nu ca niște năimiți, ci ca niște fii ai lui Dumnezeu, punând dreptatea la temelia întregii noastre vieți.

Așadar, să nu fim creștini doar cu numele, ci să ne facem adevărați următori ai lui Hristos, mădulare ii ale Bisericii, dăruindu-I toată inima noastră Domnului. Atunci El, Atotputernicul, ne va îndeplini toate nevoile și vom fi încă de aici, de pe pământ, la liman neprimejduit: orict de înalte vor fi valurile mării acestei vieți, ele nu ne vor îneca.

Iată ce le făgăduiește Domnul celor ce I se dăruie: Pune-voi înăuntrul vostru Duhul Meu și voi face ca să umblați după legile Mele și să păziți, și să urmați rânduielile Mele (Iezechiel 36: 27).

Dumnezeu să fie cu noi și noi cu El întotdeauna și pretutindeni!

Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu,
Traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas,
Editura Σοφία, București, 2012, p. 268.

Niciun comentariu: