joi, 4 august 2016

Unirea sufletului cu DumnezeuUnirea sufletului cu Dumnezeu, Cazand la pieptul Domnului, Ochiul curat
Cu dor am dorit să mănânc cu voi aceste Paști,
mai înainte de pstima Mea.
(Luca 22: 15)

Paștile sunt simbolul strânsei apropieri, sfintei împărtășiri, necurmatei legături pe care Domnul dorește să o statornicească cu orice suflet.

Cât de mult însetează Domnul de această unire vie, necontenită!

Aceasta este o taină pe care trebuie să o guști, ca să ajungi la împărtășirea sufletească neîncetată cu Domnul, din prima clipă a zilei, până la cea din urmă, împărtășire pe care o putem dobândi cu adevărat. El le-o dă încă de aici, de pe pământ, anumitor oameni, care umblă atunci în lumină, fiindcă Hristos e lumina lumii, lumina fiecărui suflet.

„De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat” (Matei 6: 22). Să nu vă temeți de locurile întunecate, unde nu pătrunde lumina – totul va străluci, lumina lui Dumnezeu va cuprinde toată ființa ta.

Mult înseamnă ochiul curat, dar să nu credeți că este atât de simplu și de ușor să-l ai.

Ochiul curat, neîntunecat, ațintit drept și limpede spre un singur țel, este ochiul pregătit să întâmpine, chiar și cu prețul vieții, cercetătoarea privire dumnezeiască: „Și, când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui, ca mort” (Apocalipsa 1: 17).

Cel ce vrea să fie viu cu adevărat trebuie să îndure această moarte, această frângere, această sfărâmare a ființei sale.

Dacă te vei uita cu ochi curat la Domnul Cel răstignit și proslăvit, până și cea mai mică dorință a Sa îți va fi lege veșnică, neschimbată, te vei grăbi să-I împlinești sfânta voie. Duhul lui Dumnezeu va fi cu tine și ocrotirea cerească te va apăra pururea.

Chiar dacă, în lupta cu viața, ai fost rănit și ți-ai vărsat sângele, cu bucurie și cu recunoștință vei aduce darul tău la picioarele Domnului, iar când El va veni întru slava Sa, va spune despre tine: „Acest rob al Meu Mi-a fost credincios în lume” și-ți va porunci: „Intră întru bucuria Domnului tău!” (Matei 25: 21). Atunci, vei pleca ostenitul tău cap pe pieptul lui Hristos Care te iubește și vei rămâne în veac cu El.

Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu,
Traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas,
Editura Σοφία, București, 2012, pp.273-274.


Niciun comentariu: