miercuri, 3 august 2016

Ascultareaascultarea desavarsita de voia ui Dumnezeu
De nu vă veți întoarce și nu veți fi ca pruncii,
nu veți intra în Împărăția cerurilor.
(Matei 18: 3)


În viața Sa pământească, Iisus Hristos a lăsat omenirii o pildă de fiu ascultător. Știm că le era supus (Luca 2: 51) părinților Săi pământești și avem mărturia Sa despre deplina ascultare de voia Tatălui ceresc: „M-am pogorât din cer, ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui Ce M-a trimis” (Ioan 6: 38). Voia Tatălui Meu – cuvintele acestea erau mereu în gura Mântuitorului. „Eu și Tatăl Meu una suntem” (Ioan 10: 30). „Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă” (Luca 22: 42). „Tatăl este mai mare decât Mine” (Ioan 14: 28).

Și, în sfârșit, ultima exclamație solemnă: Săvârși-tu-s-a! (Ioan 19: 30), adică: voia lui Dumnezeu a fost împlinită până la capăt, cu totul, desăvârșit. De ce? Pentru că viața lui Hristos a fost desăvârșită în ascultare, ca și cum El ar fi reflectat în Sine, în plină conglăsuire, voia lui Dumnezeu. Noi nu-I putem fi însă moștenitori, dacă nu vom fi ca pruncii. Numai atunci, va începe în noi viașța adevăraților fii ai lui Dumnezeu care se bizuie întru totul pe El, lăsând în seama Lui, cu nădejde deplină, toate grijile noastre privitoare la această viață și la cea viitoare.

Necazurile noastre, greutățile noastre – toate sunt ale Lui. A noastră trebuie să fie ascultarea fără grijă și cârtire a copilului față de tată său.

Să cădem, așadar, în genunchi și să încredințăm în mâinile Domnului în fiecare zi, la fiecare pas, îndoielile și grijile noastre, atât pe cele mari, cât și pe cele mărunte. Voia lui Dumnezeu se poate săvârși numai în condițiile acestei depline supuneri copilărești, care ne face să nu ne tulburăm de nimic.

„Lăsați-I lui Dumnezeu toată grija voastră – I Petru 5: 7 – și nu ă împovărați cu nici o grijă, ci, în toate, prin închinăciune și prin rugă cu mulțumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu, care covârșește orice minte, să păzeasă inimile voastre și cugetele voastre întru Hristos Iisus” (Filipeni 4: 6-7).

Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu,
Traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas,
Editura Σοφία, București, 2012, pp. 271 – 272.


Niciun comentariu: