marți, 2 august 2016

Bizuiți-vă pe Domnul


Frescă sec. XX, Paraclisul „Duminica Tuturor Sfinților” din Reședința mitropolitană din Iași
Potolirea furtunii pe mare

Eu sunt; nu vă temeți.
(Marcu 6: 50)

Sursa imaginii: DOXOLOGIA

În timpul furtunii, când Apostolii erau cuprinși de spaimă, a răsunat deodată glasul cunoscut: „Eu sunt; nu vă temeți!” – și furtuna a încetat îndată, și vântul s-a potolit. Ucenicii au fost uimiți din cale-afară, de această schimbare neașteptată. De unde această uimire, de vreme ce, în ajun, fuseseră martorii unei minuni cel puțin la fel de uluitoare? Evanghelia ne răspunde: „Căci nu pricepuseră nimic din minunea pâinilor, deoarece era învârtoșată inima lor” (Marcu 6: 52).

Așadar, de fiecare dată când nu înțelegem glasul lui Dumnezeu și, uitând milele Lui, ne îndoim iarăși de ajutorul Său, să ne amintim că pricina stă nu într-un neajuns al ținerii de minte, ci în răceala simțămintelor, fiindcă s-a împietrit inima.

Cuprinsul lăuntric, latura ziditoare, legătura duhovnicească dintre minunile săvârșite de către Domnul le scăpaseră ucenicilor, iar Domnul le repetă aceeași lecție: „Bizuiți-vă pe Mine și tot ce este al Meu va fi și al vostru; negreșit, veți primi ajutor însă nu atunci când vreți voi, ci atunci când hotărăsc Eu”.

Fiecare minune a fost o chezășie a dragostei nesecate ce se arată în viața fiecăruia dintre noi și se va arăta la nesfârșit pentru toți cei ce au crezut în ea. Mâna lui Dumnezeu nu trădează pe nimeni, căci „în veac este mila Lui” (Ps 135: 6). Minunile lui Hristos îi chemau pe ucenicii Săi să crească în credință, ca să se întoarcă la slujirea lor plini de puteri proaspete.

De atunci – nu s-a schimbat nimic Hristos este Același și în veac este mila Lui. Ne putem avânta cu tot atâta neînfricare în lupta cu viața, știind că vom învinge orice dușman, cu puterea lui Hristos.

E o putere care trebuie reînnoită neapărat zi de zi, ca să nu o pierdem. Începând ziua, care adeseori ne pregătește atâtea complicații și încercări mari și mici, trebuie, în primul rând, să ne îmbrăcăm în Hristos. Atunci – vom putea aștepta în liniște viitorul necunoscut. El ne va scoate întotdeauna învingători!

Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu,
Traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas,
Editura Σοφία, București, 2012, pp. 270-271.

Niciun comentariu: