luni, 1 august 2016

Durerea și bucuria noastră

suferinta, purtarea crucii

Acum, mă bucur de suferințele mele pentru voi și împlinesc,
în trupul meu, lipsurile necazurilor lui Hristos pentru tupul Lui, adică Biserica.
(Coloseni I: 24)

Și în noi, când ne aflăm în suferință, trebuie să precumpănească bucuria și dragostea.

Suferind, să uităm de noi înșine și, în primul rând, să ne îndreptăm către Dumnezeu, prin rugăciune, iar apoi, către frații noștri aflați în suferință, pentru a-i ajuta. Ce bucurie este atunci când, și în durerea noastră, putem aduce folos aproapelui, asemănându-ne lui Hristos prin asta!


Apostolul Pavel unește pătimirile sale cu pătimirile lui Hristos, suferind pentru binele aproapelui. El îi scrie lui Timotei: „Făcând aceasta, și pe tine te vei mântui, și pe cei care te ascultă (I Timotei 4: 16).

Hristos a suferit; și noi trebuie să suferim.

Hristos a mântuit lumea prin suferințele Sale; și noi, în mijlocul necazurilor, trebuie să facem bine oamenilor și să-i înduplecăm să asculte de voia Lui.

Fără cuvinte, fără filosofare, doar prin exemplul propriu, putem arăta calea către Domnul și viața noastră va deveni atunci o predică vie.

Toți cei aflați în suferință, toți cei ce plâng să se pătrundă cu totul de dragostea lui Hristos, să se lepede cu totul de ei înșiși și de propriile lor pofte, ca să se dăruiască aproapelui.

La umbra crucii – care arată calea spre viața veșnica – să se adune toți credincioșii, pentru a-L preaslăvi pe Tatăl Ceresc!

Prin necazurile și bolile noastre, să-L preaslăvim pe Domnul, nu să cârtim!

Să ne bucurăm în Hristos!

În numele iubirii și al credinței, vom putea îndura orice necaz cu smerenie, în pace, cu seninătate, fără amărăciune și tulburare.

Putem face ca suferința noastră să fie întru slava lui Dumnezeu și spre folosul aproapelui.

Va veni vremea când vom înțelege, în lumea de dincolo de mormânt, toată însemnătatea suferințelor noastre și Îi vom mulțumi Domnului pentru ele. „Se seamănă întru necinste, învie întru slavă; se seamănă întru stricăciune, învie întru putere” (I Corinteni 15: 43).

Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu,
Traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas,
Editura Σοφία, București, 2012, pp. 269-270.

Niciun comentariu: