Adevărul despre Eminescu

Adevarul despre Eminescu
„Avem adânca încrediţare că Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, în mila ei nesfârşită faţă de durerea şi umilinţa lui, i-a mijlocit mântuirea. Astfel, „gândurile ce au cuprins tot universul” revin la matca Ortodoxiei româneşti pe care, dincolo de toate pendulările căutătorului de absolut, Eminescu a iubit-o şi a apărat-o ca pe prima valoare a spiritualităţii neamului, întrupată în Biserica naţională.”

(Maica Benedicta – Zoe Dumitrescu-Buşulenga, 
Eminescu între credinţă şi cunoaştere)


Articole:

Niciun comentariu: