Minuni

Dumnezeu  Se sălășluiește în cei care-L iubesc și fac voia Lui. Iată taina pentru care El face minuni prin Sfinții Săi sau, altfel spus, Sfinții fac minuni cu ajutorul lui Dumnezeu, prin puterea Celui sălășluit întru ei și cu harul dăruit lor de El, căci energia necreată a lui Dumnezeu lucrează prin ei. Aceasta este cu putință, deoarece Sfinții s-au făcut temple ale Duhului Sfânt; ei sunt mlădițe vii în trunchiul Viței întru care rămân statornic și aduc roadă multă, după cuvântul Domnului care spune: „Dacă rămâneți întru mine și cuvintele Mele rămân în voi, cereți ceea ce voiți și se va da vouă” (Ioan 15;7). Minunile  sunt  cererile împlinite ale Sfinților sau răspunsul lui Dumnezeu la cererile Sfinților, Prietenii Săi.

Dumnezeu lucrează minuni atât prin Sfinții Săi, cât și prin preotul consacrat, sau direct asupra materiei, numai de-ar mai afla ochi de văzut și urechi de auzit…

Niciun comentariu: