Cărți


BIBLIA:
ISTORIA BIBLICĂ:
ISTORIA BISERICII:
BIZANTINOLOGIE:
 CREDINȚA ORTODOXĂ:
TEOLOGIA MORALĂ:
SPIRITUALITATEA ORTODOXĂ:
Fritjof Tito Colliander, Calea asceţilor
Sfântul Nicodim Aghioritul, Deasa Împărtăşanie 
Cuviosul Siluan Athonitul, Intre iadul deznădejdii şi iadul smereniei 
Cuv. Serafim Rose, Mai aproape de Dumnezeu 
Cuv. Serafim Rose, Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului 
Sfântul Ioan Scărarul, Scara dumnezeiescului urcuş 
Everghetinosul, vol. 1 şi 2 
Everghetinosul, vol. 3 şi 4 
Gheron Iosif, Mărturii din viața monahală 
Mari duhovnici români despre rugăciune 
Părintele Nicodim Măndiță, Învățături despre rugăciune 
Pelerinul rus (audio) 
Vedere duhovnicească
      Filocalia:
Filocalia, Vol. 1 
Filocalia, Vol. 2 
Filocalia, Vol. 3 
Filocalia, Vol. 4 
Filocalia, Vol. 5 
Filocalia, Vol. 6 
Filocalia, Vol. 7 
Filocalia, Vol. 8 
Filocalia, Vol. 9 
Filocalia, Vol.10 
Filocalia, Vol.11 
Filocalia, Vol.12 
Filocalia, volumele 1-12 
Filocalia de la Prodromu, vol. 1 
Filocalia de la Prodromu, vol. 2
VIEȚILE SFINȚILOR:
PATERICE:
MINUNI:
CONVERTIRI:
Viaţa şi opera Părintelui Serafim Rose
Rabi R. Maharajah și Dave Hunt, Moartea unui guru 
SECTOLOGIE, ECUMENISM, NEW AGE: 
CREAȚIONISM VS EVOLUȚIONISM:
APOLOGETICĂ (APĂRAREA CREDINȚEI):
OMILETICĂ:
LITURGICĂ:
PSB (PĂRINȚI ȘI SCRIITORI BISERICEȘTI):
PSB 1, Scrierile Parintilor Apostolici 
PSB 2, Apologeti de limba greaca 
PSB 3, Apologeti de limba latina 
PSB 4, Clement Alexandrinul, Scrieri I 
PSB 5, Clement Alexandrinul, Scrieri II 
PSB 6, Origen I 
PSB 7, Origen II 
PSB 8, Origen III 
PSB 9, Origen IV 
PSB 10, Grigorie Taumaturgul, Metodiu de Olimp 
PSB 11, Actele martirice 
PSB 12, Vasile cel Mare, Scrieri III 
PSB 13, Eusebiu de Cezareea, Scrieri I 
PSB 14, Eusebiu de Cezareea, Scrieri II 
PSB 15, Atanasie cel Mare, Scrieri I 
PSB 16, Atanasie cel Mare, Scrieri II 
PSB 17, Vasile cel Mare 
PSB 18, Vasile cel Mare, Scrieri II 
PSB 21, Sfântul Ioan Gură de Aur 
PSB 22, Sfântul Ioan Gură de Aur 
PSB 23, Sfântul Ioan Gură de Aur 
PSB 29, Grigorie de Nyssa, Scrieri I 
PSB 30, Grigorie de Nyssa, Scrieri II 
PSB 34, Macarie Egipteanul, Scrieri 
PSB 38, Chiril al Alexandriei, Scrieri I 
PSB 39, Chiril al Alexandriei, Scrieri II 
PSB 40, Chiril al Alexandriei, Scrieri III 
PSB 41, Chiril al Alexandriei, Scrieri IV 
PSB 53, Ambrozie, Scrieri II 
PSB 57, Ioan Casian, Scrieri 
PSB 64, Fericitul Augustin, Scrieri I (Marturisiri) 
PSB 72, Boethius si Salvianus, Scrieri 
PSB 75, Casiodor, Scrieri 
PSB 80, Maxim Mărturisitorul, Ambigua 
PSB 81, Maxim Mărturisitorul, Scrieri II 
SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR:  
Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola către Romani
Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola întâi către Corinteni 
Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola a doua către Corinteni 
Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola către Galateni
Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola către Efeseni  
Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola către Filipeni 
Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola către Coloseni, I-II Tesaloniceni 
Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola I-II Timotei, Tit și Filimon 
Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Epistola către Evrei 
Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvioasa Olimpiada Diaconița, Scrisori 
PSB 21 – Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere 1 
PSB 22 – Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere 2 
PSB 23 – Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei 
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Psalmi 
Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre mărginita putere a diavolului, despre căință, despre necazuri și despre biruirea tristeții 
Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre preoție 
Sfântul Ioan Gură de Aur, Diavolul și magia 
Sfântul Ioan Gură de Aur, Cateheze baptismale 
Sfântul Ioan Gură de Aur, Cateheze maritale. Omilii la căsătorie. 
Sfântul Ioan Gură de Aur, Din ospățul Stăpânului. Omilii.
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la săracul Lazăr. Despre rugăciune, soartă, providență. 
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Postul Mare 
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omiliile despre pocăință 
Sfântul Ioan Gură de Aur, Problemele vieții 
David C. Ford, Bărbatul și femeia în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur 
Virgil Gheorghiu, Ioan Gură de Aur – Atletul lui Hristos 
Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur 
Cuv. Serafim Rose, Despre vârsta pământului 
Cuv. Serafim Rose, Semnele sfârșitului lumii 
Cuv. Serafim Rose, Scrisori misionare
Cuv. Serafim Rose, Mai aproape de Dumnezeu 
Cuv. Serafim Rose, Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului 
Cuv. Serafim Rose, Conferința „Concepția de viață ortodoxă 
Cuv. Serafim Rose, Conferința „Perspectiva ortodoxă asupra lumii” 
Cuv. Serafim Rose, Conferința „Semnele vremurilor” 
Scrisori ale Părintelui Serafim către nașii săi 
Damascene Christensen, Viaţa şi opera Părintelui Serafim Rose 
SFÂNTUL NECTARIE TAUMATURGUL:
SFÂNTUL NICOLAE VELIMIROVICI:
Sfântul Nicolae Velimirovici, Rugăciuni pe malul lacului 
Sfântul Nicolae Velimirovici, Simboluri și semne 
Viața Sfântului Nicolae Velimirovici 
SFÂNTUL TEOFAN ZĂVORÂTUL:
Acatistul Sfântului Teofan Zăvorâtul
Despre nevoința Sfântului Ierarh Teofan Zatvornicul (Zăvorâtul) 
Sfântul Teofan Zăvorâtul, Arta rugăciunii 
Sfântul Teofan Zăvorâtul, Calea spre mântuire 
Sfântul Teofan Zăvorâtul, Cinci învățături despre calea mântuirii 
Sfântul Teofan Zăvorâtul, Cum să vorbim cu ereticii 
Sfântul Teofan Zăvorâtul, Despre purtarea crucii 
Sfântul Teofan Zăvorâtul, Învățături și scrisori despre viața creștină 
Sfântul Teofan Zăvorâtul, Mântuirea în viața de familie 
Sfântul Teofan Zăvorâtul, Ne mântuim acasă sau în mănăstire 
Sfântul Teofan Zăvorâtul, Patericul Lavrei Sfântului Sava 
Sfântul Teofan Zăvorâtul, Pravila de rugăciune 
Sfântul Teofan Zăvorâtul, Pregatirea pentru spovedanie și Sfânta Împărtășanie 
Sfântul Teofan Zăvorâtul, Psaltire sau cugetări evlavioase și rugăciuni scoase din facerile Sfântului Efrem Sirul 
Sfântul Teofan Zăvorâtul, Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor, vol.1 
Sfântul Teofan Zăvorâtul, Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor, vol.2 
Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an 
Sfântul Teofan Zăvorâtul, Viața lăuntrică 
PĂRINTELE ADRIAN FĂGEȚEANU:
 PĂRINTELE ARSENIE BOCA: 
Părintele Arsenie Boca, Despre rugăciune 
Părintele Arsenie Boca, Gânduri. Cuvinte duhovnicești din Săptămâna Luminată 
Părintele Arsenie Boca, Lupta duhovnicească cu lumea, trupul si diavolul 
Părintele Arsenie Boca, Omul – Zidire de mare preț
Părintele Arsenie Boca, Ridicarea căsătoriei la rang de Taină 
Părintele Arsenie Boca, Rostul încercărilor 
Părintele Arsenie Boca, Taina Căsătoriei
Părintele Arsenie Boca, Talanții împărăției 
Părintele Arsenie Boca, Tinerii, familia şi copiii născuţi în lanţuri 
Părintele Arsenie Boca, Trepte spre vieţuirea în monahism 
Profeția pictată a Părintelui Arsenie Boca 
Dan Lucinescu, Părintele Arsenie Boca – Un Sfânt al zilelor noastre
La Viforâta, pe urmele Părintelui Arsenie Boca 
Mărturii din Ţara Făgăraşului despre Părintele Arsenie Boca 
Alte mărturii despre Părintele Arsenie Boca 
Mărturia Părintelui Ciprian Negreanu despre sfințenia Părintelui Arsenie Boca 
Mărturia Părintelui Pantelimon despre Părintele Arsenie Boca 
Mărturii puternice despre Părintele Arsenie Boca 
Pe urmele unui Sfânt. Despre Părintele Arsenie Boca 
Părintele Arsenie Boca fost-a om trimis de la Dumnezeu 
Părintele Arsenie Boca – O viață închinată schimbării vieții noastre 
Părintele Arsenie Boca – Sfântul Ardealului 
Preot Petru Vamvulescu, Părintele Arsenie Boca – Mărturia mea
Preotul Ioan Sofonea, Am auzit un Sfânt vorbind – Părintele Arsenie Boca
George Enache și Adrian Nicolae Petcu, Părintele Arsenie Boca în atenția poliției politice din România 
Sfântul Părinte Arsenie Boca – o colecţie de articole 
PĂRINTELE ARSENIE PAPACIOC:
Părintele Arsenie Papacioc, Singur Ortodoxia 
PĂRINTELE CLEOPA:
Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 13 
Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 14 
Ne vorbe,te Părintele Cleopa, vol. 15 
Ne vorbește Părintele Cleopa, vol. 16 
Parintele Părintele Cleopa Ilie, 20 de pricini pentru care trăiesc oamenii pe pământ 
Părintele- Ceopa Ilie, Cum înșeală diavolul pe om 
Părintele Cleopa Ilie, Despre credința ortodoxă  
Părintele Cleopa Ilie, Despre pomenirea morților și folosul celor 40 de Liturghii
Părintele Cleopa Ilie, Despre Preacinstirea Maicii Domnului
Părintele Cleopa Ilie, Despre Rai și despre desăvârșirea omului
Părintele Cleopa Ilie, Despre rugăciune și treptele ei
Părintele Cleopa Ilie, Despre vise și vedenii
Părintele Cleopa Ilie, Dialog
Părintele Cleopa Ilie, Îndreptar de Spovedanie
Părintele Cleopa Ilie, Îndrumări duhovnicești
Părintele Cleopa Ilie, Lumina și faptele credinței
Părintele Cleopa Ilie, Mărturii ortodoxe 
Părintele Cleopa Ilie, Mânca-v-ar raiul! vol. 1
Părintele Cleopa Ilie, Mânca-v-ar raiul! vol. 2
Părintele Cleopa Ilie, Predici la Duminicile de peste an
Părintele Cleopa Ilie, Predici la sărbătorile de peste an
Părintele Cleopa Ilie, Prieten al Sfinților și Duhovnic al credincioșilor
Părintele Cleopa Ilie, Rolul femeii în familie, Biserică și societate
Părintele Cleopa Ilie, Sfânta Spovedanie
Părintele Cleopa Ilie, Urcuș spre înviere
Părintele Cleopa Ilie, Valoarea sufletului
PĂRINTELE NICOLAE STEINHARDT:
JEAN-CLAUDE LARCHET:
Jean-Claude Larchet, Etica procreației în învățătura Sfinților Părinți
Jean-Claude Larchet, Inconștientul spiritual 
Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale 
Jean-Claude Larchet, Tradiția Ortodoxă despre viața de după moarte 
PĂRINTELE SAVATIE BAȘTOVOI:
Părintele Savatie Baștovoi 
PĂRINTELE IOAN:
Preot Ioan, Despre zodiac și horoscop 
Preot Ioan, Despre lumânare, candelă și mântuire 
Preot Ioan, Despre vrăjitorie, ghicit și spiritism 
Preot Ioan, Yoga și reîncarnarea 
Preot Ioan, Despre tatuaje 
Preot Ioan, Despre O.Z.N.-uri 
Preot Ioan, Despre ateism 
Preot Ioan, Despre stilism 
Preot Ioan, Despre bioenergie și radiestezie 
Preot Ioan, Despre masturbare 
Preot Ioan, Despre beție 
Preot Ioan, Idolul noroc 
Preot Ioan, Despre pomenile și rugăciunile pentru cei adormiți  
Preot Ioan, Despre credința cea adevărată 
Preot Ioan, Despre droguri 
Preot Ioan, Despre pomelnic și acatist 
Preot Ioan, Despre avorturi 
Preot Ioan, Despre Valentine’s Day  
Preot Ioan, Întrebări și răspunsuri 
Preot Ioan, Biblia cea adevărată 
Preot Ioan, Despre Codul lui Da Vinci 
Preot Ioan, Despre „Visul Maicii Domnului” 
Preot Ioan, Vâscul 
Preot Ioan, Despre acupunctură 
Preot Ioan, Despre discotecă 
Preot Ioan, Despre firul de busuioc 
Preot Ioan, Despre păcatul desfrânării 
Preot Ioan, Scurte reguli pentru o viață cucernică 
Preot Ioan, Despre cinstirea sfintelor icoane 
Preot Ioan, Cuvânt despre „Talisman” 
Preot Ioan, Învățătură despre rugăciune. Formă și fond 
Preot Ioan, Spovedania preoților de mir 
Preot Ioan, Să crezi! 
Preot Ioan, Fenomenul satanist 
Preot Ioan, Despre satanismul în muzica rock 
Preot Ioan, Copil din eprubetă? 
Preot Ioan, Depre influența computerului 
Preot Ioan, Despre credință 
Preot Ioan, Despre milostenie 
Preot Ioan, Despre păcat 
Preot Ioan, Despre „Fericiri” 
Preot Ioan, Despre sinucidere 
Preot Ioan, Despre vise și vedenii 
Preot Ioan, Despre mândrie 
Preot Ioan, Despre telefoanele mobile 
Preot Ioan, Despre televizor 
Preot Ioan, Despre rugăciune 
Preot Ioan, Despre păcatul fumatului 
Preot Ioan, Despre Sfânta Tradiție și falsa tradiție 
Preot Ioan, Despre mătănii și Rugăciunea lui Iisus 
MIHAI EMINESCU:
***

Niciun comentariu: