Părintele Mitropolit Teofan

Părintele Mitropolit Teofan este un om de rugăciune, de o înaltă ținută morală și duhovnicească, de o  profundă trăire în autentic duh ortodox și, în același timp, de o permanentă strădanie în exercițiul smereniei. Cuvântul domniei sale mărturisește întotdeauna din preaplinul unei inimi zdrobite și iubitoare, pe altarul căreia liturghisește Hristos. Pentru cei ce vor să ajungă la Domnul din valurile învolburate ale acestei vieți, Inalt Prea Sfinția Sa este un far de neînșelătoare lumină și un stâlp de neclintită nădejde.

Niciun comentariu: